24/7 stropers verlinken

18/07/2018
24/7 stropers verlinken

Ons land kan qua bestuursvorm en overheidsdiensten nog al eens versnipperd overkomen. Gelukkig wordt daar aan gewerkt en is er zodoende bijvoorbeeld één centraal meldpunt voor visstroperij in het leven geroepen.

Roofmeisters, zet ‘m als app op het beginscherm van je smartphone, www.meldvisstroperij.nl! Een meisterinitiatief van Sportvisserij Nederland, ook al blijven we kritisch. Lastig om stropers via deze weg op heterdaad te kunnen betrappen. Ook al is het meldpunt  24/7 bereikbaar, de vraag is of na melding overheidsdiensten strafbare feiten kunnen constateren.

Er wordt wat afgestroopt in ons land… Wij zijn de oren en ogen van opsporingsdiensten.  Foto: Bertus Rozemeijer

Gelukkig daarom ook telefoonnummers die je kunt bellen.

  • NVWA (Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit): 0900-0388
  • Politie: 0900-8844
  • Bij levensbedreigende situaties altijd 112 bellen.

Dit alles heeft in hoofdzaak ten doel dat stroperij beter aangepakt wordt. Meer meldingen, maar kwalitatief betere meldingen moeten daaraan bijdragen. Daarnaast wordt er databank opgebouwd met al deze meldingen en kan daarmee de handhaving in algemeenheid aangescherpt worden. Niet in het laatst kan dit archief gebruikt worden in gesprekken met gemeenten en waterschappen. Denk bijvoorbeeld aan beroepsvissers die hun boekje te buiten gaan.

Een Melding is zo gepiept, je klikt de locatie in waar je stroperij hebt waargenomen, vult het formulier in en klaar. Nu nog zien of de vervolging vervolgens net zo snel gebeurt. 

Sportvisserij Nederland verwoordt het treffend: “Sportvissers zijn de ogen en oren in het veld…” Roofmeisters zijn daar natuurlijk geen uitzondering op…

Team Roofmeister