Zeebaars

Zeebaars

d met de zeebaars (Labrax) in de Noordzee! Wat zouden wij roofvissers anders te zoeken hebben op het zilte nat voor de kust. De zeebaars heeft alles in zich wat de ultieme roofvis in zich met hebben. Gretigheid, power, schoonheid, mystiek en je kunt hem in alle waterlagen vangen. Van vlak tegen de bodem met shads, tot pluggen in de middenlaag tot in de oppervlakte met kunstaas voor in de oppervlakte.De zeebaars is, je zou bijna zeggen helaas, een zeer gewilde consumptie vis en het zal je niet verbazen dat het zeebaarsbestand onder druk staat. In 2017 mochten sportvissers er maar 1 per sessie meenemen, de zogenaamde bag limit, in 2018 geen enkele! De beroepsvisserij is ook beperkingen opgelegd, maar relatief veel minder.De visserij op zeebaars is met name een goede inschatting van het juiste getijde, ook al is men er niet over uit of eb beter is of juist vloed. Het een en ander valt samen met de juiste stek op het juiste moment. Goede zeebaarsstekken kenmerken zich sowieso door stroming, obstakels in het water of op de bodem en veel natuurlijk voedsel. Goede stekken in Nederland vind je met name in Zeeland bij waterkeringen, het Europoort gebied, inclusief de Pier bij Hoek van Holland en de pieren bij IJmuiden. Helaas is de zeebaars een echte seizoensvis, die niet heel het jaar rond voor onze kust zwemt, grofweg van begin mei tot eind november, ook al zijn er wel degelijk populaties die bij ons overwinteren. Hoe dan ook, zeebaars is een warmte minnende soort die pas goed actief wordt bij warmere watertemperaturen.