Het legendarische Volkerak blijft zoet – Voorlopig

03/03/2020
Het legendarische Volkerak blijft zoet – Voorlopig

Het lijkt een trend te zijn in Nederland. Daar waar het wereldwijd ontbreekt aan zoet water, vinden wij het logisch om onze zoetwaterbekkens zout of brak te maken. Het Haringvliet (Kierbesluit) is een goed voorbeeld, maar met het Volkerak waren er nog radicalere plannen… Gelukkig is daar voorlopig een halt toe geroepen.

Door Sjoerd Beljaars

Voor mij heeft het Volkerak altijd iets magisch gehad. Alleen de naam alleen al, alsof we het over het verleden hebben, een water uit de oude Viking overleveringen… Een water met monsters en… in feite is dat ook zo. Nog steeds worden hier monsters gevangen. Snoeken van ruim over de 120 cm, niet veel, maar grote snoekbaarzen en genoeg 40 plus baarzen, inclusief de dikzakken van 50’ers.

Ook het Volkerak is een water voor de dikke baarzen geworden 🙂

Ik herinner me nog goed de artikelen van Bertus Rozemeijer over dit water, voordat ik in 2011 voor het eerst het ruime sop van het Volkerak koos. Ook de verhalen van de Vlietos’s met hun machtige vangsten (zie foto boven van Wim van Vliet van Mac Fishing)… Het water van de legendarische vangsten. En jawel, die eerste keer, aan boord bij de sympathieke roofvisser Danny Geysen van Lowrance, was het meteen raak. Qua aantallen was het niet best, maar ik vind een snoek van 120 cm, meteen mijn pr van destijds. Koesteren toch zo’n magisch water?

Mijn eerste keer op het Volkerak en meteen… BAM!

Nou, daar waren de meningen over verdeeld, want achter de schermen waren er andere plannen. Bij warme zomers had het Volkerak erg te kampen met blauwalg en veranderde het oppervlakte water in één groene, stinkende soep… In zout gedijt deze alg niet en de politieke raderen draaiden. In 2014 kwam men tot besluit om het Volkerak daarom zout te maken… Onze roofvisharten stonden stil…

Blauwalg, ofwel een groene soep dat de politiek op hol doet slaan…

Maarrrr… de redding was nabij en kwam uit onverwachte hoek, de guaggamossel. Dit uitheemse schelpdiertje wint van alles en iedereen als het gaat om water filteren. Dit in combinatie met de sowieso steeds ‘beter’ wordende waterkwaliteit zorgde voor ‘gezond’ water. Gezond even tussen haakjes, daar zijn de meningen over verdeeld. In ieder geval is het Volkerak ’s zomers zo goed als blauwalg vrij.

Gelukkig blijft de poort voorlopig dicht. Foto: Beeldbank Rijkswaterstaat

Daarbij, onze zomers worden steeds droger en gigantische zoetwaterbekkens als onze Deltawateren leren we steeds meer te waarderen. O.a. door de boeren, die hun akkers er mee besproeien. Het kabinet kan kortom niet anders, dan het besluit van 2014 te herzien, dat wil zeggen voor onbepaalde tijd. “Het weer zout maken van het Volkerak-Zoommeer is voorlopig van de baan”, aldus minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Dat geeft ons roofvissers weer even adempauze 🙂