Kabeljauw feest in Denemarken

15/10/2020
Kabeljauw feest in Denemarken

Elke zomer reizen wij naar het eiland Langeland in Denemarken om de kapitale ‘Sommer Torsk’ aan de haak te krijgen. Het begrip ‘Sommer Torsk is ontstaan omdat er tijdens de zomermaanden een beduidend hoger aantal grotere kabeljauwen samenschoolt in de Langelandsbelt.

Door Ninja Klapwijk

Een mogelijke reden hiervoor is dat de kabeljauw in de warmere maanden de diepere en stromende, zuurstofrijke wateren opzoekt. Dit type water is aanwezig in de vaargeul van de Langelandsbelt. De vaargeul heeft een gevarieerd diepteverloop. In de zomermaanden bevinden de meest kansrijke gebieden zich in deze vaargeul, waarbij de grotere vis zich over het algemeen ophoudt vanaf 30 meter en dieper. De vis is doorgaans te vinden langs taluds en rond gevarieerde bodemstructuren 🙂 waar voldoende voedselaanbod aanwezig is voor de kabeljauw. Check snel de video.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO'S