Veiligheid voorop – Aanpassing visgebied Volkerak-Zoommeer

27/05/2024
Veiligheid voorop – Aanpassing visgebied Volkerak-Zoommeer

Het Volkerak-Zoommeer heeft een prachtig roofvisbestand, het is daarom een favoriete plek voor sportvissers vanuit heel Europa. Met name het gebied voor de Krammersluizen is populair maar dit veroorzaakt onveilige situaties tussen sportvissers en vrachtschepen. Bij het passeren van de oostelijke voorhaven bij de Krammersluizen hebben de schippers alle aandacht nodig. Sportvisserij Nederland en Rijkswaterstaat zijn in gesprek gegaan en hebben belangrijke conclusies getrokken.

Header Foto: Rijkswaterstaat – Door de ‘dode hoek’ van het schip heeft een kapitein beperkt zicht en ziet de vissersboten en bellyboats voor de voorhaven daarom vaak niet of erg laat. In het donker en bij slecht weer moeten de schippers nog beter opletten. Dit levert gevaarlijke situaties op, de kans op een aanvaring is groot.

 

De situatie moet veiliger

Volgens de bestaande regels mogen sportvissers met hun boten vissen bij de oostelijke uitgang van de voorhavens, zolang ze maar niet voor anker liggen. Er wordt gewerkt aan het aanpassen van deze regels door Rijkswaterstaat, maar dit kost tijd. Daarom zijn Sportvisserij Zuidwest Nederland, lokale sportvissers en Rijkswaterstaat in gesprek gegaan en hebben ze de locatie samen bezocht om inzichten op te doen.

Het gaat om deze zone waar het gevaar vooral ligt.

Hieruit kwam al snel naar voren dat zowel de beroepsvaart als de sportvissers deze situatie graag veiliger willen maken. De partijen waren het er unaniem over eens dat dit gebied niet als visgebied aangeven moet zijn. Ondanks dat het een populaire visstek is, is het risico op ongelukken met mogelijke fatale gevolgen veel te groot. Daarom is het visgebied in de VISplanner aangepast en het gedeelte voor de Krammersluizen als verboden gebied aangeduid. Er is gekozen voor een uitlegbaar en een herkenbaar gebied voor alle betrokkenen waarop te controleren en te handhaven is. Het gebied loopt vanaf de 2 boeien tot in de voorhaven. In het natuurgebied grenzend aan de oever mocht al niet gevist worden.

 

Om het aangepaste visgebied onder de aandacht te brengen bij de sportvissers, ligt er het plan om in samenwerking met Rijswaterstaat borden te plaatsen op de pieren en informatieborden bij de trailerhellingen. Deze borden vertellen dat je in het gebied niet mag vissen om een vellige situatie te creëren voor alle watergebruikers.