Wanbeleid op Randmeren – Maar er gloort licht

10/02/2019
Wanbeleid op Randmeren – Maar er gloort licht

De Randmeren hebben de laatste jaren een ware transformatie ondergaan. Niet alleen is het in algemene zin de tendens dat ons water steeds helderder is geworden, op de Randmeren zijn ook nog eens tonnen aan brasems weggevangen door de beroepsvisserij. Het gevolg is een niet al te best scenario, maar er is licht aan de horizon.

 Door Team Roofmeister

Schoner(lees helder) en gezonder water worden nogal eens verward. Met name door nono’s die geen kaas hebben gegeten van waterbeleid. Helder water wil over het algemeen betekenen dat het ook minder voedselrijk is. Een gegeven dat beleidsmakers op de verkeerde plekken nog wel eens blijken te vergeten.

Brasems woelen de bodem om op zoek naar voedsel en een helder water kan dan al snel troebel worden. Jakkie voor mensen die willen pootjebaden en liefst voor hen is het water kraakhelder. Zo moesten de brasems maar wijken en ja het water is helderder geworden, maar ook het voedselaanbod en daarmee biomassa van vis is drastisch afgenomen. Voor de pootjesbaders nog niet zo’n probleem. Alleen maar eng die vissen…

Zichtjager snoek heeft terrein gewonnen, maar ook voor de groenjas zijn er grenzen .

Enfin, de alarmbellen gingen dan eindelijk rinkelen toen in de zomer de watervegetatie explosief groeide. Helder water, zonlicht dringt beter en verder door en waterplanten gedijen daar meer dan uitstekend op. Een grote onder waterjungle was het gevolg. Pleziervaartuigen keken wel uit voor ze in deze brij gingen varen en zelfs reddingsdiensten liepen met hun schroeven vast in de groentesoep.

Maar zoals gezegd zijn er lichtpuntjes. De beroeps- en sportvisserij, sowieso een unieke combi, hebben de handen ineen geslagen voor betere tijden. Het aanpakken van een probleem begint bij onderzoek en zo gaan ze beide onderzoek doen naar de visstand op de Randmeren. “Daarbij wordt in de looptijd van het onderzoek niet beroepsmatig met de zegen (sleepnetten) op blankvoorn, brasem en kolblei gevist”, aldus Sportvisserij Nederland.

Hoofddoel is om te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de visstand als er 4 jaar geen vis ontrokken wordt met de zegen. En inderdaad, ook wordt parallel daaraan gekeken hoe dat zich verhoudt op de momenteel explosief groeiende watervegetatie in de Randmeren. To be continued.

Team Roofmeister