Harde standpunten van Sportvisserij Nederland jegens de beroepsvisserij

13/03/2020
Harde standpunten van Sportvisserij Nederland jegens de beroepsvisserij

Wij van Roofmeister zijn nogal eens kritisch jegens Sportvisserij Nederland (SVN), maar wij onderkennen dat onze belangenbehartiger achter de schermen ook veel goed werk doet. Zo hebben ze onlangs de teugels aangetrokken en zich uitgesproken over de belasting van de beroepsvisserij op de visstand op onze binnenwateren. Stuk voor stuk boute uitspraken waar wij ons heel goed in kunnen vinden. Zie hier de belangrijkste.

Door Team Roofmeister

Door de jaren heen is er nogal wat veranderd op onze wateren. Met name door Kaderrichtlijn Water, een reeks aan maatregelen van de Rijksoverheid (en EU) om de waterkwaliteit te verbeteren. Dat is gelukt, lees het water is op heel veel plekken veel helderder geworden. Wat veel mensen niet weten is dat daardoor het water een stuk minder voedselrijk is geworden met als resultaat dat de visstand op onze wateren kleiner is geworden. Dit zonder dat de beroepsvisserij hier noemenswaardig hun vangsten op hebben afgestemd. SVN: “Het onttrekken van vis kan hierdoor van steeds grotere invloed op de visstand zijn. In ons land oogsten beroepsvissers op het binnenwater nog steeds aanzienlijke hoeveelheden vis.” In een recent persbericht kwam SVN met nog meer steekhoudende standpunten.

Niet meer van deze eeuw.

“Sportvisserij Nederland vindt dat de beroepsvisserij onderliggend is en dat zij de visstand, de natuur- én de sportvisserijbelangen niet mag schaden.” Er zijn vele juridisch geschillen geweest tussen het beroep en de sportvisser en telkens weer hetzelfde probleem. Voor de hengelsport is het lastig om haa economisch belang aan te tonen ten opzichte van de beroepsvisserij. Het gerecht gaat met andere woorden voorbij aan het feit dat groothandels, winkels, visgidsen, (vis)vakantieaccomodaties, etc.  gebaat zijn bij een goede visstand. SVN onderstreept het daarom nog maar eens: “Meer dan anderhalf miljoen Nederlanders en tienduizenden buitenlanders genieten jaarlijks van de hengelsport”“De sportvisserij is duurzaam en biedt miljoenen euro’s omzet en duizenden banen in onder meer de hengelsport- en recreatiesector.”

Voor de hengelsport heeft een individuele vis veel meer netto waarde dan bij de beroepsvisserij.

SVN zet ook grote vraagtekens bij het feit of het beroep wel meegegaan is met de tijd. Beter gezegd, de vergunningsverleners lijken oogkleppen op te hebben en verstrekken nog steeds vergunningen die het mogelijk maken om “onbeperkt” vis aan onze wateren te onttrekken. SVN: “Dit past absoluut niet meer in de eenentwintigste eeuw.” We zijn in Nederland gezegend met zoveel viswater. Is er sprake van een goede visstand dan kan volgens SVN de “rente” geoogst worden. Zolang dat dit maar niet ten koste gaat van de visstand op lange termijn. Ofwel, grootschalige bevissingen zijn ronduit uit den boze.

Het opkopen van het beroep op het IJsselmeer, why not?! Foto: Beeldbank Rijkswaterstaat

Onze belangenbehartiger accentueert verder het ondergeschikte belang van de beroepsvisserij op het economische belang, weggezet tegen die van de hengelsport. Het belang betreffende voedselvoorziening verwijst SVN sowieso naar het rijk der fabelen, aangezien “de meeste consumptievis uit de viskweek of zeevisserij komt.” Daarom pleit ze voor een drastische ommekeer: “Regulering, registratie van vangsten, transparantie, toezicht en handhaving zijn daarbij essentieel. Dit alles vergt een nieuwe koers waarbij overheden, natuur-, sporten beroepsvisserijorganisaties gaan samenwerken en duidelijke afspraken maken.” In het persbericht dringt ze zelfs aan op uitkoop van beroepsvissers en dan met name op het IJsselmeer.

Wij sportvissers hebben ook een verantwoording. Nog steeds wordt er teveel vis meegenomen.

 

Naar ons weten is SVN niet eerder zo stellig en hard geweest in haar bewoordingen ten opzichte van de beroepsvisserij. Wij kunnen deze zienswijze alleen maar beamen. Laten we hopen dat het tot een verstandige omgang met onze visstand leidt. Wil je het hele artikel lezen, klik HIER.