Beroepsvissers willen het gehele jaar met de zegen vissen – No way!

28/07/2022
Beroepsvissers willen het gehele jaar met de zegen vissen – No way!

Goed nieuws vanuit de rechtbank. We hebben nog wel eens wat te zeuren op onze belangenbehartiger Sportvisserij Nederland, maar niks dan hulde voor hun recente huzarenstuk bij Vrouwe Justitia. De beroepsvissers Klop en Koman eisten dat ze het hele jaar door met de zegen in het Benedenrivierengebied mogen vissen, maar dat feest gaat niet door.

Door team Roofmeister

Het blijft een juridisch touwtrekken tussen de beroeps- en sportvisserij. Al helemaal sinds 2011. Sindsdien is de visserij op paling vanwege dioxine vergiftiging niet meer mogelijk en zoeken beroepsvissers andere inkomstenbronnen. Denk met name aan witvis voor uitzet op ander water en snoekbaars voor de consumptie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde zegen, ofwel een groot, langgerekt net dat wordt uitgevaren en vervolgens wordt binnengetrokken.

Het vissen met een zegen kan een verwoestend effect hebben op de visstand.

Het vissen met de zegen is toegestaan van oktober t/m 31 maart, maar de betreffende beroepsvissers willen dit het gehele jaar kunnen doen. Sportvisserij Nederland en de Federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland hebben daartegen beroep aangetekend. Hun argumenten: “De zegenvisserij heeft van oudsher altijd ’s winters plaatsgevonden, leidt ’s zomers tot meer sterfte, kan nadelig zijn voor de visstand, beperkt sportvissers en is een inbreuk op het door Sportvisserij Zuidwest Nederland gehuurde schubvis-visrecht.” De rechter was het eens met dit verweer en heeft onze belangenbehartigers in hun gelijk gesteld. Geen jaarrond zegenvisserij zodoende voor Koman en Klop.

 

Het uitgebreide artikel lezen op de website van Hengelsportfederatie Zuidwest Nederland, klik HIER