De boetebedragen voor 2023 zijn bekend

15/03/2023
De boetebedragen voor 2023 zijn bekend

In deze tijden van inflatie zit niemand te wachten op boetes, het is allemaal al duur genoeg. Naast dit zijn we natuurlijk allemaal gezicht voor de hengelsport en willen we niet onze mooie sport slecht in het nieuws brengen. Gedraag je dus en leef de regels na. Mocht je toch in overtreding zijn, zijn dit de boetes die je kunt verwachten.

Het belangrijkste document, samen met je landelijke lijst van VISwateren. FOTO: Sportvisserij Nederland.

Het belangrijkste is dat je de juiste toestemming hebt om ergens te mogen vissen. In de meeste gevallen is dat de VISpas. Samen met de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren kun je dan bij controle aantonen dat je in een bepaald water mag vissen. Stop je VISpas dus in je portemonnee of vistas en download de gratis VISplanner app op je smartphone. Dan zit je altijd goed, mits je uiteraard van tevoren hebt gecheckt of het water waar je aan de slag wilt in jouw visdocumenten is opgenomen (naast de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren geven hengelsportverenigingen ook viswaterlijsten uit).

De boetes

• Geen schriftelijke toestemming met één of twee hengels: € 150,-
• Geen schriftelijke toestemming met meer dan 2 hengels: € 330,-
• Niet op eerste vordering ter inzage afgeven schriftelijke toestemming: € 100,-
• Niet op eerste vordering ter inzage afgeven huurovereenkomst: € 100,-
• Vissen met vistuig wat niet aan voorwaarden voldoet: € 300,-
• In de gesloten tijd vissen met verboden aas: € 100,-
• Nachtvissen op plekken waar dit niet mag: € 100,-
• Vissen in en bij een aangewezen stuw of in of bij een aangewezen vispassage: € 150,-
• Vistuig voorhanden hebben terwijl vistuig op dat moment verboden is: € 100,-
• 1 of 2 hengels voorhanden hebben zonder toestemming: € 100,-
• Meer dan 2 hengels voorhanden hebben zonder toestemming: € 100,-
• Ander toegestaan vistuig voorhanden hebben terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is om in dat water te vissen: € 300,-
• Vissen met een levende aasvis: € 410,-
• Ondermaatse vis voorhanden hebben: € 150,-
• Vis voorhanden hebben waarvoor een gesloten tijd van kracht is: € 150,-

Behalve de aan de binnenvisserij gerelateerde boetebedragen hierboven, gelden voor meer algemene overtredingen zoals die hieronder staan vermeld de volgende sancties:

• Valse persoonsgegevens opgeven: € 410,-
• Niet op eerste vordering tonen ID bewijs: € 100,-
• Verboden toegang voor onbevoegden: € 100,-
• Handelen in strijd met toegangsbepaling: € 100,-
• Hinder of overlast veroorzaken voor omwonenden: € 150,-
• Afval achterlaten in openbare ruimte: € 150,-
• Wildplassen of -poepen: € 150,-
• In de open lucht vuur stoken: € 300,-
• Wildkamperen: € 150,-

 

De boetes zijn niet mals, denk dus ook goed na voor je iets doet. Twijfel je bijvoorbeeld of iets wel of niet mag? Beter even goed nakijken dan!