Stropende beroepsvissers

06/03/2019
Stropende beroepsvissers

De beroepsvisserij en stroperij lijken steeds meer in één adem genoemd te worden. Althans als we de nieuwsberichten in korte tijd er op na slaan. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in nog geen maand tijd twee beroepsvissers betrapt op illegale visserij in de Biesbosch.

Door Team Roofmeister

In het eerste geval betrof het een beroepsvisser uit Hardinxveld die illegaal op pootvis viste. Deze had 20 kilo levende baars en maar liefst 330 kilo levende snoek in zijn bezit. Pootvis kan verkocht worden aan waterbeheerders die elders een visbestand op peil willen brengen, maar kan ook aan hengelsportverenigingen geleverd worden of ten behoeve van regelrechte consumptie.

Een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft samen met buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van Staatsbosbeheer opgetreden tegen een beroepsvisser uit Hardinxveld die illegaal op zogenoemde pootvis heeft gevist in de Biesbosch.

De visser heeft een vergunning voor het vissen op schubvis in de Biesbosch, maar mag om de visstand te beschermen niet vissen op snoek en baars. Tot overmaat van ramp had dezelfde beroepsvisser 10 snoeken in zijn bezit onder de wettelijke minimummaat van 45 cm. In april 2018 is de Hardinxveldse beroepsvisser al eerder betrapt op illegale visserij.

Het tweede geval handelt over een visser uit Woudrichem. Ook hier weer gaat het om een beroepsvisserij met illegale activiteiten in de Biesbosch. Deze man had twee levende meervallen, tien levende snoeken en 2 levende snoekbaarzen aan boord. Die meerval is sowieso al streng verboden, daarnaast waren alle snoeken en snoekbaarzen onder de wettelijke minimummaat. Tot overmaat van ramp had hij al vis verwerkt tot filet, zo’n 5 kilo.

Lekker verantwoord zo rondom de paai snoek wegvangen en zelfs ondermaats meenemen. Krankzinnig!

Lekker bezig deze gasten, nietwaar? Al helemaal nu ze op scherp staan in verband met het Kierbesluit. De regering gaat zich nu toch flink achter de oren krabben zou je denken, in het bijzonder het Ministerie van Economische Zaken. Echter lijkt niks nog op die richting te wijzen.

Op de boot fileren, zodat de afmetingen niet meer bepaald kunnen worden.

Sterker nog, het heeft er alles van weg dat de politiek ze een hand boven hun hoofd houden. Onlangs werd er een motie ingediend door D66 voor een verbod voor beroepsvisserij in het Benedenrivierengebied. In het kort, er zijn miljarden geïnvesteerd om zalmen en forellen via dit gebied oostwaarts te kunnen laten migreren, maar met de netten van de beroepsvisserij wordt dat een hachelijk zaak (klik HIER voor meer uitleg). De genoemde motie is niets dan logisch. Maar nee, het laatste nieuws is dat Minister Carola Schouten (LNV) de motie naast zich neer heeft gelegd. Ze vindt dat de anadrome trekvissen al genoeg bescherming genieten en dat de kans op dit soort bijvangsten minimaal is… Tijd voor nieuwe verkiezingen?