Ga stemmen 15 maart en voorkom een verbod op de sportvisserij

06/03/2023
Ga stemmen 15 maart en voorkom een verbod op de sportvisserij

Op woensdag 15 maart vinden de waterschaps- en provinciale verkiezingen plaats. Die zijn voor jou als sportvisser van belang omdat je voor je hobby direct afhankelijk bent van de inrichting en het beheer van het water. Ga daarom stemmen en informeer je goed over de partijen, hun programma’s en de kandidaten in jouw waterschap.

Nederland is een waterland. Het wordt doorsneden door rivieren, kanalen, sloten, beken, meren, grachten en het ligt aan de Noordzee. Al dat water in en rondom ons land vraagt om een goed beheer. De kustlijn, grote rivieren en druk bevaren kanalen wordt door de Rijkswaterstaat gedaan. Al het overige waterbeheer ligt in handen van regionale overheden: de waterschappen. Daar telt ons land er 21 van.

 

Wat doet een waterschap?

Het waterschap zorgt middels onderhoud van dijken en sluizen dat wij droge voeten houden, maar draagt ook zorg voor de waterkwaliteit, het natuur- en visstandbeheer, de aanleg van recreatievoorzieningen en de toegankelijkheid van het water. Dit maakt dat de waterschappen ook van belang zijn voor de sportvisser. Die heeft immers baat bij een gezond watermilieu en een gezonde visstand.

Het waterschap zorgt er onder andere voor dat het water goed bereikbaar is voor jong en oud! FOTO: Sportvisserij Midwest Nederland.

En bij toegang tot het water om zijn hobby te kunnen uitoefenen. Bovendien is het waterschap een belangrijke partij voor de georganiseerde hengelsport. Zij hebben overleg met het waterschap over onder meer water- en visstandbeheer, vismigratiemogelijkheden, maaibeheer met oog voor de visstand, de mogelijke aanleg van vis- en visserijvoorzieningen en het tegengaan van de bouw van nieuwe waterkrachtcentrales.

 

Jouw stem telt!

Er zijn zeven hengelsport federaties aangesloten bij Sportvisserij Nederland. Door te gaan stemmen bij de komende waterschapsverkiezingen kun je invloed uitoefenen op de samenstelling van het bestuur en de werkwijze van jouw waterschap. Zo kun jij invloed hebben op het beheer van viswater bijvoorbeeld. Of de beheer van de visstand en de bereikbaarheid van stekken. Belangrijke zaken die de sportvisserij helpen!

De mooiste sport die er is en dat willen we graag zo houden. FOTO: Sportvisserij Midwest Nederland.

Als sportvisser is het dus van belang om je goed te informeren over wat partijen en hun kandidaten voor plannen hebben. Zijn die in lijn met de belangen van de hengelsport? Sportvisserij Nederland adviseert daarom alle sportvissers om op woensdag 15 maart hun stem uit te brengen bij de waterschapsverkiezingen. Daarbij geven ze je geen stemadvies, maar wel de tip om goed te kijken welke partijen en kandidaten de sportvisserij een warm hart toedragen. Op die manier kunnen we door bewust te kiezen het sportvisserijbelang het beste behartigen.

 

Breng dus je stem uit bij de waterschaps verkiezingen en klik HIER om de standpunten te zien van jouw lokale waterschap. Jouw stem telt!