Het waterplanten debacle op de Randmeren

11/12/2019
Het waterplanten debacle op de Randmeren

Het is soms tenenkrommend om te zien hoe overheidsinstellingen en milieuorganisatie denken de natuur naar hun hand te zetten. De toestand op de Randmeren is daar een treffend voorbeeld van met dank aan de zogenaamde Kaderrichtlijn Water. Iets dat op een fiasco op de Randmeren is uitgelopen en met name elke zomer weer bloot komt te liggen. Gelukkig gloort er nu licht aan de horizon.

Door Team Roofmeister

Deze Kaderrichtlijn Water is in 2000 van kracht geworden met als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater te waarborgen. Een afspraak op Europees vlak, hoe kan het ook anders. Nu zijn wij van Roofmeister echt geen experts in waterbeheer, maar een klein beetje logisch oorzaak-gevolg redeneren is de ‘experts’ op dit gebied vreemd lijkt het.

Niks mis met waterplanten…

…het zijn de plekken waar je veel vis tegen komt en ook roofvis, met name snoek en baars.

Jammer dat steevast kwaliteitswater onlosmakelijk gelijk wordt gesteld aan helder water. Helder water, dan zie je enge beesies eerder op je afkomen en durven badgasten tenminste te pootjebaden. Jawel, zo wordt op veel wateren zelfs brasem afgevangen. De ‘platte’ wroet in de bodem en wervelt daarmee stofwolken op, wat het water weer troebel maakt. Stouterds, weg ermee…

Snoekbaars, een rover die goed gedijt in troebel water, delft het onderspit met de Kaderrichtlijn Water. Ook al zie je vaak genoeg dat snoekbaars op ondieptes beschutting tegen het licht tussen de waterplaten zoekt. Foto: Bertus Rozemeijer

Daarmee wordt ook voorbij gegaan aan het feit dat helder water nu niet bepaald bekend staat als voedselrijk voor onder water leven. Kijk alleen maar naar de rivier de Maas die door toedoen van de Kaderrichtlijn Water veel helderder is geworden, maar daarmee een zeer gereduceerde visstand in de kaart werkt.

Snoek is de winnaar…

Het meest zorgwekkende, tenminste op de Randmeren, is de explosieve toename van waterplanten. In de zomer is dat zo erg, dat het bijna lachwekkend wordt, terwijl het diep triest is. Zelfs reddingsdiensten lopen jaarlijks met hun schroeven vast in de groene prut.

Goed, genoeg pessimisme, want er wordt nu wat aan gedaan. Gemeentelijk instanties, waterrecreatiepartijen en, jawel, Sportvisserij Nederland hebben de handen ineen geslagen om dat groen eens flink aan te pakken. “We moeten maatregelen voor het beheer van de waterplanten in samenhang met elkaar inzetten voor het totale gebied. Ik ben dan ook blij dat we nu met elkaar aan de slag gaan om aan een structurele oplossing te werken”, aldus de alliantie.

Zie je je zelf al die randen met vers gemaaide wierbedden afvissen 😉

Dat kan wel weer eens duren dus als je dat zo leest, maar, geen zorgen, ook aan de korte termijn wordt gedacht met gezamenlijke plannen om structureel te gaan maaien. Deze gebieden worden vervolgens op een kaart weergegeven. Wij zien ons daar al vissen, het kunstaas net voor die waterplanten werpend 😛 Daarnaast is er een app ‘Waterplantmelder’ gelanceerd, waarmee men overlast van waterplanten kan melden…