Antwoord op veel gestelde vragen over de gesloten tijd

08/04/2019
Antwoord op veel gestelde vragen over de gesloten tijd

Van 1 april tot de laatste zaterdag van mei is het niet toegestaan om met kunstaas, dode visjes, stukjes vis of slachtproducten te vissen. Een duidelijk verhaal toch? Hmmm… toch rijzen er elk jaar weer de nodige vragen. Wij hebben de meest gestelde (met antwoord) op een rijtje gezet.

Door team Roofmeister

Mag je met kunstaas vissen van kleiner dan 2,5 cm?

Nee! Er wordt alleen uitzondering gemaakt voor expliciet een kunstvlieg kleiner dan 2,5 cm. Het vissen met alle soorten kunstaas is echt uitgesloten in deze twee maanden.

Een vlieg kleiner dan 2,5 cm is toegestaan in deze periode.

In maart en juni mag je toch niet op snoek vissen?

Jawel. Nog niet heel lang geleden was er altijd discussie over dit punt. Dit vanwege de zogenaamde gesloten tijd voor snoek die van maart t/n juni liep. Echter hield deze regel niet in dat je niet op snoek mocht vissen, je moest hem in deze tijd meteen na vangst terugzetten. Iets wat we allemaal doen toch. Inderdaad een achterhaalde wetsregel en zodoende heeft Sportvisserij Nederland ervoor gezorgd dat de gesloten tijd voor snoek gelijk loopt met die van de gesloten tijd voor aassoorten, dus 1 april tot de laatste zaterdag in mei.

Snoek kan goed al voor de gesloten tijd aan het paaien zijn.

Is het toegestaan om met worm op roofvis te vissen?

Yep en dat is nog niet zo heel lang zo. Pas enkele jaren terug werd de worm toegestaan in de gesloten tijd. En ja, dat biedt mogelijkheden voor de snoekbaars- en baarsvisserij. Elk jaar weer de discussie: ga je in de gesloten tijd op baars of snoekbaars vissen met worm, of laat je deze roofvissen met rust? Een gevoelig thema.

Nog niet zo heel lang geleden was het verboden om in de gesloten tijd met wormen te vissen.

Geldt de gesloten tijd ook voor beroepsvissers?

Het zou wat zijn als wij sportvissers niet mogen vissen en beroepsvissers wel. In oorsprong geldt de gesloten tijd ook voor beroepsvissers. Vreemd genoeg kreeg de beroepsvisser Klop vorig jaar ontheffing om de eerste week van de gesloten tijd door te vissen, klik HIER. Vanzelfsprekend stuitte dat meteen op veel verzet!

Mag je met kunstaas op zeebaars vissen in de gesloten tijd?

De gesloten tijd is alleen van kracht op het binnenwater van Nederland. Op en langs onze kustwateren geldt deze bepaling niet, dus is kunstaasvisserij toegestaan op bijvoorbeeld zeebaars, kabeljauw, fint en bot. Let op, op sommige kustwateren gelden bijzondere bepalingen.

Wanneer paait snoek?

Het zou natuurlijk mooi zijn als de snoek paait in de maanden van de gesloten tijd, maar helaas is dat lang niet altijd het geval. Paaiende snoeken zijn zelfs in februari al gezien, het ligt er maar net aan hoe zacht of hou koud de winter is geweest. Men is het er min of meer over eens dat april-mei te laat is gekozem als het gaat om de paaitijd van snoek.

Is dezelfde gesloten tijd van kracht in België?

Nee, bij lange na niet, ook al zijn er in België ook maatregelen om paaiende roofvis te beschermen. Al met al is het lastig aan te geven of er bij onze Zuiderburen sprake is van een eenduidige visserijwetgeving. Wat dat betreft is de regelgeving in België ontzettend versnipperd.

Roofvis zelf neemt het niet zo nauw met de gesloten tijd 😉

Wat is de boete voor het niet handhaven van de gesloten tijd?

Lastig te vinden wat het precieze bedrag is, maar officieel €95,-. Overigens worden deze boetes niet vastgesteld door Sportvisserij Nederland, maar door het Openbaar Ministerie.

Het is sowieso streng verboden om met levend aas te vissen.

Mag je op meerval vissen in de gesloten tijd?

Jazeker. Voor meerval geldt weliswaar een gesloten tijd over het hele jaar, maar dit wil louter zeggen dat je iedere gevangen meerval terug moet zetten. In april en mei mag je dus op meerval vissen, alleen niet met kunstaas, dode visjes, stukjes vis of slachtproducten. WEL met bijvoorbeeld worm of (vismeel)pellets. Nog niet lang geleden was het verboden om gericht op meerval te vissen. Feitelijk een bizarre wetgeving, aangezien je dat moeilijk kunt definiëren wat die gerichte visserij inhoudt. Hoe dan ook, het gaat goed met de Siluris en daarom is deze rover opgenomen in de Visserijwet.

Meervalspecialist Sophie Neitzel gaat in de maand april al op meervallen jacht… Dan wel met wormen en zonder teasers, want die zijn verboden in deze periode. Foto: Yoeri van Es

 

Mochten jullie nog aanvullend vragen hebben, stuur een mail naar info@roofmeister.nl en wij zoeken het voor je uit. Verder gewoon aan de regels houden en rekening houden met paaiende vis en zogenaamde nestbewakers ook buiten de gesloten tijd natuurlijk 🙂